Autoriseret psykolog og HD i Informatik- og Økonomistyring

Erhvervspsykolog
Finn Weber

Forside Konsultation Erhvervspsykologisk test Stress Krisestyring og traumer Karrierevejledning Kurser og workshops Kontakt

Medlem af:

Konflikter

Konflikter er oftest et symptom på sammenbrud i kommunikation.

Jeg tilbyder afdækning af konflikter og mediering (mægling) med henblik på opløsning af konflikten og dermed retablering af kommunikationen.

”Da to af mine medarbejdere var havnet i en konflikt, kom Finn Webers indsats os til gode. Han fik begge til at åbne sig og fortælle, hvad der lå under irritationen, som udløste konflikten. Der fandt de nøglen til løsningen, der også gav dem værktøjer til fremover at håndtere problematiske situationer. I dag er der ingen konflikt, og de samarbejder med en god indbyrdes respekt.”

Siri Orvin

Laboratory Manager at Danfoss A/S


I enhver virksomhed opstår der konflikter. På et optimalt niveau tilfører konflikter organisationen en dynamik, der udvikler virksomheden, men over dette optimum bliver konflikterne skadelige, der binder en masse god energi, hæmmer udviklingen og koster en masse penge.

Håndtering af skadelige konflikter handler om tidligt at få afdækket, hvad omdrejningspunktet i konflikten er. Herefter gælder det om at få parterne i indbyrdes dialog, så værdier kan afstemmes i en intakt kommunikation.

Afdækning og mediering bør ske hurtigst muligt og over en relativ kortvarig periode, hvor parterne holder fokus på en opløsning af konflikten. En længerevarende periode kan betyde, at der mellem møderne er grobund for negative fantasier og antagelser, der får lov til at vokse sig uforholdsmæssigt store. I sidste ende besværliggør eller helt umuliggør det en opløsning.

De væsentligste fordele ved at bruge en erhvervspsykolog som mediator er:


  1. En erhvervspsykolog er ekspert i mellem-menneskelige relationer.
  2. En erhvervspsykolog kan skabe god fortrolighed med de involverede parter qua sin tavshedspligt.
  3. Erhvervspsykologen er en neutral udefra kommende part, der ikke er viklet ind i organisatoriske relationer.
  4. En erhvervspsykolog kan være den instans, hvor deltagerne kan få adgang til at sætte ord på deres egentlige frustrationer, hvilket kan være et første skridt hen mod at opløse konflikten.

© Copyright 2013-2024 Erhvervspsykolog Finn Weber - fw@finnweber.dk - 3013 7917