Autoriseret psykolog og HD i Informatik- og Økonomistyring

Erhvervspsykolog
Finn Weber

Forside Konsultation Erhvervspsykologisk test Stress Krisestyring og traumer Karrierevejledning Kurser og workshops Kontakt

Medlem af:

Behandling af traumer / PTSD


Jeg tilbyder traumebehandling ved brug af behandlingsformerne

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og

PE (Prolongued Exposure Therapy).

Begge er anerkendte behandlingsformer, og effektiviteten af dem er forskningsmæssigt underbygget.

© Copyright 2013-2024 Erhvervspsykolog Finn Weber - fw@finnweber.dk - 3013 7917

Traumebehandling / PTSD behandling


Talemåden ”tiden læger alle sår” gælder desværre ikke for psykiske traumer og PTSD (Post Traumatic Stress Disorder). I mange tilfælde forstærkes de negative symptomer over tid. Det betyder tiltagende nedsat livskvalitet og store begrænsninger i at føre en normal tilværelse. I nogle tilfælde i et omfang, så det bliver invaliderende. I mange tilfælde på en måde, så det også påvirker ens familie negativt.


I arbejdet med behandling af traumer og PTSD er jeg uddannet i både metoden EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) og PE (Prolongued Exposure Therapy). WHO (World Health Organization) nævner EMDR som en foretrukken behandlingsform ift. PTSD. PE er ligeledes en bredt anerkendt behandlingsform og benyttes med gode resultater over hele verden.


Når du beslutter dig for at udfri dig fra traumets fængsel, indleder vi med et interview. Her vil jeg opsamle en del information, som kan hjælpe med at klarlægge, hvordan vi kan tilrettelægge et forløb, og hvilken metode der er mest anvendelig i din situation. Vi drøfter også behandlingsformen, og du kan også benytte interviewet til at få et overblik over, hvad det er du går ind til, når du accepterer forløbet.


Hvad er et traume?


Psykiske traumer opstår efter episoder, der opleves som voldsomme eller en oplevelse af stor utryghed / fare gennem en lang periode. I nogle tilfælde er særligt oplevelsen af tab af kontrol en væsentlig faktor for, at oplevelsen bliver traumatisk.   


Ved voldsomme oplevelser aktiveres kroppen i et energikrævende alarmberedskab. I nogle tilfælde forhindrer dette alarmberedskab, at kroppen er i stand til at bearbejde informationer tilstrækkeligt, og som efterlader oplevelsen som et traume. Et traume kan sætte sig i kroppen, som meget ubehagelige erindrings stykker, som den efterfølgende har besvær med at processere hensigtsmæssigt. Nogle gange fordi kroppen i ubevidst selvbeskyttelse fortrænger disse voldsomme minder (vi husker ikke det skete). I andre tilfælde undgår vi bevidst situationer, der kan give ubehagelige mindelser om det skete. Undgåelserne betyder så desværre, at vi begrænses en del i vores hverdag. Og desværre kan sådan undgåelsesadfærd blive stadig mere omfangsrig.


Så vi kan forstå et ubearbejdet traume som en masse ubehagelige erindringer der ”flyder” rundt i kroppen, som den har svært ved at få ”styr på”, og som vedvarende kræver en del af kroppens energi. Alle disse erindringer er bundet op på ubehagelige følelser, og hver gang en sådan erindring aktiveres, så aktiveres også de ubehagelige følelser. Aktivering kan ske ved, at kroppen sanser noget, der minder om den traumatiske hændelse. Det kan være indtryk som lugte, lyde eller steder som ligner noget fra den traumatiske hændelse. Med vores sunde fornuft ved vi måske, at disse indtryk ikke er farlige, men kroppen kan ikke skelne mellem disse sanseindtryk og den traumatiske oplevelse. Derfor forsøger den fortsat at beskytte os mod det, som kroppen har lært er farligt, ved at aktivere en masse ubehagelige følelser.


Mange mennesker med ubearbejdede traumer oplever en større frygtsomhed, fordi kroppen fortsat er i øget alarmberedskab. Det kan betyde øget tendens til bekymringer, større tendens til at se farer og til tider kan der opleves angstanfald – nogle gange uden forvarsel.

Et forhøjet alarmberedskab kræver også mere energi og typisk betyder det, at personen kan være generelt træt eller hurtigere udtrættes i aktiviteter.


Traumatiske hændelser fører ikke sjældent til en negativ opfattelse af sig selv som ledsages af skyld og skam – også selvom personen er helt uforskyldt i det skete og konsekvenserne af det. Det kan lede over i en negativ tænkning og opfattelse af sig selv og sin fremtid og være med til udvikling af depression.


Nogle traumatiske hændelser er forårsaget af andre mennesker (vold, overfald, voldtægt mv.), og det kan betyde, at den grundlæggende tillid til andre mennesker er ramt. Konsekvensen kan være vanskeligheder med at være sammen med andre mennesker (ud over lige de nærmeste), tilbagetrækning fra det sociale liv, ved at man holder sig for sig selv, og vanskeligheder i nære relationer til andre.

EMDR som behandlingsform


(Eye Movement Desentization and Reprocessing)

EMDR er en struktureret behandlingsform over 8 faser. Den indledes med en grundig informationsindsamling, så behandleren kan få et godt overblik over klientens situation og historie.


Et EMDR forløbs længde kan variere en del afhængig af situation, person og historik. I nogle tilfælde indtræffer der tydelig forbedring efter 6-10 møder. I andre tilfælde viser forbedringerne sig langsommere og kræver 10-15 eller flere møder. Vigtigt er det, at vi undervejs afstemmer, hvordan du oplever en bedring.


Jeg benytter primært EMDR ifm. traumer uden PTSD diagnose.

PE som behandlingsform


(Prolongued Exposure therapy)

Behandling med PE følger som standard et forløb over 15 møder a´1,5 time - hvert med ca. en uges mellemrum.


Behandlingen indledes med indsamling af information, og giver dig et godt overblik over og hvordan behandlingen er virksom. Herfra handler møderne primært om arbejde med det traumatiske materiale gennem udvalgte handlinger i hverdagen og genfortællinger i konsultationerne. Indholdet fra konsultationen optager du, så det kan blive del af dit hjemmearbejde.


Især hjemmearbejdet er en vigtig bestanddel i PE, og hvert møde afsluttes med, at du får specifik hjemmearbejde til næste møde.

Som ovenfor beskrevet omfatter et standardforløb 15 møder, men dette kan naturligvis variere. Omfanget afhænger af den pågældende situation der skal arbejdes med, klienten og klientens baggrund og aktuelle livssituation.


Jeg benytter primært PE ved PTSD diagnoser.

Traumevideo

Klik her og se min korte video om traumer og EMDR

Hvad er PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)?


I nogle tilfælde udvikler traumatiske oplevelser sig til PTSD, der radikalt kan forringe ens livskvalitet. De typiske symptomer er (ufrivillige) flashbacks til den voldsomme begivenhed i form af billeder og tanker, negativ opfattelse af sig selv, undgåelsesadfærd, der kan begrænse ens livsudfoldelse, depression og angst, følelser af skyld og skam og problemer med at sove. I nogle tilfælde fører PTSD også ud i misbrug af alkohol og stoffer.


Ubehandlet PTSD forsvinder ikke af sig selv. Tværtimod kan den med tiden stramme sit greb i en negativ forværring og i tiltagende grad overtage styringen af ens tilværelse.

Engelsksproget video om behandlingsformen PE.
(Varighed 3 min.)

Video om hvorledes traumer påvirker hjernen og vores adfærd.
(Varighed 4 min.)

Video om hvorledes børn kan opleve forældre med PTSD
(Varighed 3 min.)

Traumevideo