Autoriseret psykolog og HD i Informatik- og Økonomistyring

Erhvervspsykolog
Finn Weber

Forside Konsultation Erhvervspsykologisk test Stress Krisestyring og traumer Karrierevejledning Kurser og workshops Kontakt

Medlem af:

En refleksion i gruppen kan være både udviklende, løsningsgivende og kulturskabende.


Dialog i grupper bør have en uvildig facilitator, der kan sikre struktur, retning og en konstruktiv dialog. Gruppe dialoger kan tage forskellig form f.eks.:


Reflekterende teams hvor I hver især kan komme med specifikke problemstillinger. De øvrige deltagere drøfter kollegaens problemstilling og mulige løsninger og vinkler i en struktureret dialog.

Supervision i gruppen, hvor vi i en struktureret dialog sammen drøfter en central problemstilling. Alle får mulighed for at komme til orde, og jeg som facilitator kan sikre, at ikke-udtalte emner også kommer frem.

Debriefing når en gruppe af personer har oplevet en situation, der har været voldsom eller haft en påvirkning af særlig grad. I en struktureret samtale gennemgår deltagerne det hændte, får afklaret spørgsmål, samler det til en fælles oplevelse, og støtter hinanden i at håndtere oplevelsen.Herudover kan vi naturligvis også tilpasse mødeformen til netop jeres opgave, formål og gruppesammensætning.

Psykologisk konsultation i gruppen

© Copyright 2013-2024 Erhvervspsykolog Finn Weber - fw@finnweber.dk - 3013 7917